Terezín byl ve své době nejdokonalejší bastionovou pevností na světě

Za vznikem pevností TerezínJosefov stojí žena. Přesněji řečeno, když císař Karel VI. konečně pochopil, že nebude mít mužského potomka, vyjednal s řadou evropských panovníků, že po smrti na trůn usedne jeho nejstarší dcera Marie Terezie.

To se také v roce 1740 stalo, nicméně pruský král Fridrich II. tuto dohodu neuznal, a rozpoutal s Marií Terezií válku, ve které Marie definitivně ztratila Slezsko.

V zájmu ochrany země před nájezdy pruských vojsk bylo nutné posílit síť opevněných měst o dvě nová, která byla blíže k pohraničním průsmykům.

 • První pevnost byla postavena u soutoku Labe a Metuje nedaleko Náchodské branky (u Jaroměře) - JOSEFOV
 • Druhá pevnost byla situována k soutoku Labe s Ohří k Bráně Čech (nedaleko Litoměřic) - TEREZÍN

Stavba byla započata v říjnu roku 1780. Bohužel o jeden měsíc později císařovna Marie Terezie umírá a projekt přebírá její syn Josef II., který pevnost nazval na počest své matky Theresienstadt (Terezín).

Špičková bastionová pevnost ve své době

Špičková bastionová pevnost ve své době

Budování trvalo deset let, a ve světovém měřítku se jednalo o špičkový pevnostní systémnejdokonalejší bastionovou pevnost na světě. Svou obrannou roli nemusela pevnost nikdy aktivně plnit, protože často samotná existence k odstrašení nepřítele postačila.

 • Na stavbě pracovalo asi 15 000 lidí
 • Roční spotřeba cihel byla asi 20 milionů
 • Stavba si vyžádala vytvoření umělého koryta řeky Ohře
 • Posádku pevnosti mělo v době války tvořit asi 11 tisíc mužů

Díky tomu, že výstavba probíhala na „zelené louce“, mohla pevnost dostat téměř dokonale souměrný a pravidelný tvar podle tehdy nejmodernějších zásad opevňování, kde každý prvek má svůj jasně definovaný tvar a účel.

Letecký snímek Terezína (autor: PhDr Zdeněk Smrž)

Letecký snímek Terezína (autor: PhDr Zdeněk Smrž)

Pevnost využívala tři obranné prvky:

 • Vlastní opevnění – kamenné opevnění, které bylo nedostatečné na palebnou sílu děl, bylo nahrazeno zemním valem. Tento val hlíny je cca 30 metrů široký a přední a zadní strana valu je obložena cihlami, které drží val pohromadě.
 • Podzemní chodby – asi 30 km chodeb sloužilo zejména při minové válce. Promyšlená síť tunelů nemusela být kopána během obléhání, ale byla zhotovena již při samotné výstavbě pevnosti.
 • Vodu – využívání vody jako obranný prvek bylo v době přípravy projektu Terezína známou a sofistikovanou praktikou. Voda přivedená z Ohře mohla zatopit nejen kotliny, které byly vyhloubeny na severní a jižní straně pevnosti, ale samozřejmě i pevnostní příkop. Celý proces zaplavování a odvodňování řídila stavidla, vybudovaná ve východních rozích pevnosti.

Terezínská pevnost neměla nikdy možnost ukázat své kvality v přímém boji s nepřítelem, ale svou existencí mnohé z nich odradila. V roce 1888 bylo vydáno nařízení, které ukončilo Terezínu status pevnosti a Terezín přestal vykonávat obrannou funkci, neboť v této době již pevnost nevyhovovala požadavkům moderního způsobu vedení boje.

Plán města s napuštěnými kotlinami a příkopy

Plán města s napuštěnými kotlinami a příkopy

V průběhu 20. století začala pevnost plnit úplně jinou úlohu, než pro jakou byla vybudována.

Během první světové války byla Malá pevnost přeměněna na jedno z nejtěžších vězení, a druhá světová válka se na tomto místě podepsala ještě tragičtěji. Nacisté zřídili v roce 1940 v prostorách malé pevnosti policejní věznici a gestapo sem posílalo české vlastence a členy mnoha odbojových skupin a organizací. Během osudných 5 let prošlo branou více jak 32 000 mužů a žen.

Malá pevnost

Malá pevnost

Prostory pevnosti a města Terezín byly od roku 1941 přeměněny na tzv. ghetto – sběrný a průchozí tábor pro Židy, kteří sem byli deportováni z tehdejšího protektorátu a později i z dalších zemí ovládaných nacisty. Vězni byli nejprve ubytováni v kasárnách, po vystěhování původních obyvatel v roce 1942, i v civilních domech.

Terezínským ghettem prošlo více jak 140 000 židovských vězňů (mužů, žen a dětí) a více jak 87 000 z nich bylo dále transportováno do koncentračních táborů, nejčastěji do Osvětimi. Do osvobození zde zemřelo na následky stresu, hladu a nemocí více jak 35 000 vězňů.

Jaké zajímavosti vám dnes město nabízí coby turistovi?

Doporučuji prohlídku města začít v informačním centru, které sídlí přímo v areálu pevnosti, v části označované jako Retranchement 5. Místo je přístupné přímo z hlavní silnice, která prochází Terezínem a disponuje velikým parkovištěm, kde můžete ponechat své auto. V infocentru najdete mapku města i turistické průvodce okolí.

Infocentrum

Infocentrum

Zároveň zde také můžete navštívit:

 • Muzeum Terezína - ideální začátek pro vaši návštěvu města. V sedmi sálech se dozvíte o historii pevnosti, jak a proč byla zbudována, prohlédnete si vojenskou výzbroj a získáte informace o historii města od jeho založení až do počátku 20. století.
 • Prohlídku opevnění a podzemních chodeb – jak jsem již psala, ve světovém měřítku se ve své době jednalo o špičkový pevnostní systém a nejdokonalejší bastionovou pevnost na světě. A vy máte nyní možnost během komentované prohlídky navštívit všechna obranná pásma, podzemní kasematy a s lucernou dokonce projít i minové a naslouchací podzemní chodby.

Po městě se nacházejí další objekty, které jsou z infocentra dostupné pěšky, a to například Jízdárna a Kavalír 2. Vstupenku můžete zakoupit pro jednotlivé expozice nebo za zvýhodněnou cenu vstupenku hromadnou.

V roce 1947 vláda Československé republiky rozhodla zachovat v Terezíně pietní místa utrpení a smutku, aby byla stálou připomínkou a výstrahou pro budoucí generace.

Památník Terezín tvoří soubor jednotlivých pietních míst z let 1940 – 1945, která jsou rozmístěna po celém městě v docházkové dostupnosti.

Součástí památníku jsou tato místa:

 • Malá pevnost
 • Muzeum ghetta
 • Národní hřbitov
 • Pietní místo u Ohře
 • Park terezínských dětí
 • Magdeburská kasárna
 • Židovská modlitebna
 • Železniční vlečka
 • Kolumbárium
 • Židovský hřbitov a krematorium
 • Hřbitov sovětských vojáků
Expozice v Magdeburských kasárnách

Expozice v Magdeburských kasárnách

Památník Terezín je jedinou institucí svého druhu v České republice. Jeho smyslem a posláním je zachovat a udržovat pietní místa jako památku obětí rasové a politické perzekuce.

Za sebe musím říct, že naše návštěva Terezína ve mně zanechala hluboký dojem. Určitě doporučuji si vyhradit čas, a navštívit co největší množství expozic napříč zajímavé leč později velice smutné historie. Teprve zde jsem si uvědomila, co je to svoboda a volnost.

Můžeme být šťastni, že žijeme v této době.

Bydlíte v Ústeckém kraji a rádi byste podnikali výlety, ale nevíte, jaká zajímavá místa se zde nacházejí? Nechcete trávit hodiny hledáním a plánováním, a přesto chcete všechna ta krásná místa vidět? Mám pro Vás 8 osvědčených výletů v regionu Ústeckého kraje, které jsme s rodinou absolvovali.

Jsem nadšená cestovatelka a toulky s rodinou a poznávání nových míst se staly mou vášní. Naše výpravy s nadšením vymýšlím a plánuji. Prostřednictvím svých osvědčených tipů, rad a doporučení šetřím lidem jejich čas a přináším inspiraci k objevování nových míst. Můj příběh si můžete přečíst zde >>. Loňské léto jsme strávili s rodinou dva úžasné týdny na jižní Moravě a objevili mnoho krásných míst, o která se s Vámi chci podělit ve svém ePrůvodci: Jižní Morava 8 TOP výletů. Toužíte podnikat pěší výlety a túry v regionu středočeského kraje? Pokud nestíháte plánovat, googlit, a přesto chcete všechna ta krásná místa vidět, tak se nechte inspirovat v ePrůvodci: 8 TOP výletů po Středočeském kraji. Učarovalo nám Bali, přezdívané ostrov bohů, které jsme na vlastní pěst procestovali. Našich 10 TOP výletů naleznete ZDE>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.